styczeń 3, 2017

Nasz zespół

Kadra na rok akademicki 2023/2024

Emil Kisielewicz – przewodniczący, koordynator projektu klasy ADVANCED
Krystyna Kiersnowska – wiceprzewodnicząca
Hanna Hryniewicka – skarbnik

Monika Mederska – koordynator projektu klasy REGULAR
Bartosz Zięzio – koordynator projektu klasy ADVANCED
Piotr Godlewski – koordynator projektu klasy ADVANCED
Paweł Sadowski – koordynator projektu klasy ADVANCED

Antoni Derda – koordynator projektu na zawody Air Cargo Challenge 2024
Wojciech Kulczyk – koordynator projektu na zawody Air Cargo Challenge 2024

Adam Koszałka
Adam Żwirowski
Aleksandra Mitura
Antoni Szczurko
Denis Bashevets
Grzegorz Muchla
Igor Dziurdzik
Jakub Romanowski
Jakub Suszyński
Jan Tamborski
Julia Lesiuk
Justyna Pluta
Krzysztof Wojtacki
Leon Górecki
Maja Szymańska
Mateusz Markiewicz
Michał Dąbek
Michał Włodarczyk
Paweł Prusaczyk
Paweł Pastuszka
Piotr Garbowski
Stanisław Dul