Styczeń 3, 2017

Nasz zespół

Kadra na rok akademicki 2022/2023

Bartosz Zięzio – przewodniczący
Maciej Kupras – wiceprzewodniczący
Paweł Pietrzak – skarbnik

Michał Włodarczyk – koordynator projektu klasy REGULAR
Justyna Pluta – koordynator projektu klasy MICRO
Piotr Garbowski – koordynator projektu klasy MICRO

Aleksandra Mitura
Antoni Derda
Antoni Szczurko
Emil Kisielewicz
Filip Hahs
Grzegorz Muchla
Jakub Romanowski
Jan Tamborski
Julia Lesiuk
Krzysztof Wojtacki
Monika Mederska
Piotr Godlewski
Stanisław Dul
Wojciech Kulczyk