Kontakt

Kontakt z SAE  AeroDesign

opiekun koła
prof. dr hab. inż Zdobysław Goraj
e-mail: goraj@meil.pw.edu.pl
prezes
Albert Świerczyński
tel. 609-543-118
 e-mail: albert.swierczynski95@gmail.com
v-ce prezes
Michał Nowowiejski
tel. 506-343-727
  e-mail: michal.nowowiejski@gmail.com
sponsoring
Tomasz Gromski
tel. 668-913-529
e-mail: gromski.tomasz@gmail.com


Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe

SAE   AeroDesign

Adres:
Wydz. MEiL,
00-665 Warszawa
al. Nowowiejska 24